| Berkhemer | Bisschops | Dekker | Immoos | Kelholt | Mijling | Pennock | Scheeren | Vinson | van Zon |
   
www.marthascheeren.com     Martha Scheeren
Biografie
Geboren in Weert (NL) 1958

Woont en werkt in Amsterdam sinds 1987

Academie voor Beeldende Kunsten, Afdeling Schilderen en Monumentale Vormgeving, Maastricht, 1976 1981

Academie voor Beeldende Kunsten, Docentenopleiding Tekenen en Kunstgeschiedenis, Maastricht, 1981 1984

Exposities: (selectie)
Gemeentemuseum Helmond, 1990, 1993
Galerie Espace, Amsterdam, 1991
Galerie Faust, Geneve (Zw), 1992
Galerie Parade, Amsterdam, 2000, 2002, 2004 Galerij Jan Colle, Gent (B), 2004
Kunstlerhaus Schloss Pluschow, Wismar (D), 2004
Werk in diverse binnen- en buitenlandse privé- en bedrijfsverzam-elingen.
 


 
De schilderijen van Martha Scheeren zijn gereduceerd tot een schilderkundig pure hoedanigheid, belichaamd in kleur. De kleuren vibreren en fluctueren als ze aan je verschijnen. Ze willen het licht zelf zijn. Beeld en beeldmateriaal zijn één; het beeld zit in het materiaal, de opgebrachte verf.

Het gaat Martha Scheeren om het scheppen en waarnemen van kleur als optisch verschijnsel, als eigenschap van licht. Behalve olieverf en acrylverf worden ook iriserende verven en drukinkten gebruikt. Naast het traditionele linnen kiest ze ook voor hout, plexiglas en koper als dragers. Een instinctieve gevoeligheid voor de zelfstandige, zuivere visuele uitdrukking ligt aan haar werk ten grondslag.

Martha Scheeren's paintings are reduced to a pure entity, embodied in colour. The colours vibrate and fluctuate before ones eyes. They strive to be the light itself. Image and material are one; the image is contained within the material, the applied paint.

Martha Scheeren is interested in creating and perceiving colour as an optic phenomenon, a characteristic of the light. In addition to oils and acrylics she likes to work with iridescent paints and printing inks. Apart from traditional linens she uses wood, clear plastics and copper as surfaces. Her work is founded on an instinctive sensitivity to the isolated, purely visual expression.